بیستون1

پاییز امسال رنگ و بوی دیگری داره.سردی و سکوت  سنگها از همیشه عمیق تره.

بیستون از هر کجا که آغاز شود زیباست.از غار انار یا گذشت و شصت و هشتش که بگذری از خود گذشته ای.این روزها و گاهی شبها فقط با بیستون همسفرم.

/ 0 نظر / 22 بازدید