خزان

خیزید و خز آرید هنگام خزانست/ باد خنک از جانب خوارزم وزانست

فصل خزان که سفره اش را برویت باز میکند و نم نمک سوز سرما خودش را نشان میدهد،موسم کوهست و کمروتاش.طلای درختان که بر زمین میریزد از آب و    دریا باید به کوه زدو صخره و سنگ.و سنگ ودیواره را کی شود مقایسه با آب؟صخره و دیواره سنگ صبوریست ساده .و بیستون بهترین کوهها و بهتر باید گفته شود بهترین کوه جهانست.بیستون را در مجالی دیگر باید نوشت اگرچه قابل نوشتن نیست و درنوشتن.

/ 0 نظر / 14 بازدید