سه وزی کژل چاو

هی سه وزی کژل چاو ثواوت بنویسن        سه وزم بکه یه ی روژه وبنه پاسرچاوم

ناوم وقیامت عوضی ناو توئیشم        تا گشت گناییل تو بنویسن وه حساوم

"یدالله بهزادکرمانشاهی"

شعری بازبان کوردی کرمانشاهی که به اشتباه  خواسته یا ناخواسته؛عمدا یاسهواکلهری مینامندش

/ 0 نظر / 25 بازدید