ماد

مثل کرگدن تنها باش و سفر کن

معبدبیستون

راست است که بیستون معبدومأواومأمن خدایان است.بیستون فراتراز جغرافیاست.تاریخ وجغرافیاودین ومذهب در هم آمیخته است.بیستون غزلی است درقالب حماسه حماسه ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 21 بازدید
شهریور 93
1 پست
دی 92
1 پست
آذر 92
1 پست
آبان 92
1 پست
مهر 92
1 پست
تیر 92
1 پست
خرداد 92
4 پست
اسفند 91
4 پست
بهمن 91
5 پست
دی 91
3 پست
آذر 91
1 پست
آبان 91
3 پست
مهر 91
3 پست
شهریور 91
1 پست
مرداد 91
1 پست
تیر 91
4 پست
خرداد 91
2 پست
اسفند 90
7 پست
بهمن 90
6 پست
دی 90
3 پست
آذر 90
2 پست
شهریور 90
4 پست
مرداد 90
4 پست
تیر 90
3 پست